Tóm tắt Luận văn Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo công ước viên năm 1980 và pháp luật Việt Nam

<p> Luật Thương mại số 35/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thay thế Luật Thương mại năm 1997 đã khắc phục những điểm chưa phù hợp của Luật Thương mại 1997 và đã đưa vào Luật Thương mại năm 2005 nhiều khái niệm, quy định mới nhằm điều chỉnh một số loại hình hoạt động thương mại mà trước đây Luật Thương mại 1997 chưa đề cập đến. Tuy vậy, bên cạnh một số điểm mới thì vẫn còn có một số khái niệm, quy định cần được làm rõ hơn và trong số đó có khái niệm “vi phạm cơ bản hợp đồng”. Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại thì vi phạm cơ bản hợp đồng là “sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng”. Vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài thương mại như tạm ngừng thực hiện hợp đồng (Điều 308), đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310), hủy bỏ hợp đồng (Điều 312). Tuy nhiên Luật Thương mại năm 2005 còn thiếu các quy định có tính hướng dẫn cụ thể để làm rõ hơn khái niệm này. Mặt khác, theo khoản 3 Điều 4 Luật Thương mại 2005 quy định “Hoạt động thương mại không được quy định trong Luật Thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự”. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản dưới luật cũng không quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng và không có các văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Trong khi đó, “vi phạm cơ bản hợp đồng” là một chế định pháp luật được quy định trong Công ước Viên 1980. Kể từ khi có hiệu lực từ ngày 01/01/1988, đến nay đã có 84 quốc gia tham gia, Công ước Viên được xem là nguồn luật thống nhất về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đã dung hòa được quan điểm của các quốc gia theo hệ thống Luật Civil Law và Common Law về vấn đề này. Điều 25 Công ước Viên 1980 quy định “vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị thiệt hại mà người bị thiệt hại, trong một chừng mực đáng kể bị mất cái mà họ có quyền chờ đợi trên cơ sở hợp đồng, trừ phi bên vi phạm không tiên liệu được hậu qủa đó và một người có lý trí minh mẫn cũng sẽ không tiên liệu được nếu họ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY