Từ ngữ phản ánh tư tưởng trung dung và ý thức uyển chuyển trong Tiếng Hán hiện đại

语言和文化有着密切的关系,从语言作为符号系统的角度来看,语言是文化的载体,文化是语言的内蕴。不同民族的文化不仅生成语言的特殊语义成分,而且对语言的构词构句模式也产生重要影响。一个民族语言的词汇关系能够最直接、最敏感地反映出该民族的文化价值取向。任何民族的语言词汇系统及其构成成分,都会受其民族文化的制约和影响。透过词汇可以窥见各民族文化的状况,可以说词汇是民族文化的镜子。 在语言中,词汇及其语义最能充分、生动地反映出生活各方面。在不同的语境中,每个词语除了基本的词义以外,都会带有独特的语义,带有各民族文化特点的附加意义。同时,各民族文化传统的异同都反映在词汇上,还能引起各种带有感情色彩的联想。 目前,各语言学家对汉语反映中庸和谐观念和委婉意识有关的词语已有一些研究成果。但至今尚未有学者专门对现代汉语里反映中庸思想及委婉意识的词语进行研究与探讨并把它应用于汉语教学。笔者在汉语教学过程中发现汉语里有很多文化词语,光从字面上去理解就很难体会其文化含义,也不能有确切的解释。这些文化词语必须从汉民族的心理因素和历史文化各方面如哲学思想、伦理观念以及道德观念等去寻求根源,才能得到确切的解释。因此,研究现代汉语里反映中庸思想及委婉意识词语的结构特点及其文化含义,并找出学习者在使用该类词语所犯的偏误对学习汉语以及从事汉语教学工作的越南人是有很大的帮助的。 出于如此的原故,笔者不揣冒昧,选择《现代汉语里反映中庸思想及委婉意识的词语研究》作为硕士论文题材,希望能够在阐明民族语言与文化具有密切关系的基础上,确定反映中庸思想及委婉意识的词语的构词方式、语义特点及其文化内涵,进而找出学习者使用该类词语的偏误并进行分析,指出积极的处理办法,为汉语教学提供一份参考资料。 为了达到以上的目的,本论文要做到下面几项任务: 1。概括一下有关汉语与中国文化理论问题 2。确定现代汉语里反映中庸思想及委婉意识的词语的结构特点及其文化含义。 3。找出学习者在使用该类词语常犯的偏误并进行分析之后提出有关的教学建议 在研究上述课题过程中,笔者首先肯定中庸思想及委婉意识对汉语词语有着深远的影响,其次对汉语反映中庸和谐委婉意识的词语进行统计及描写之后,针对其在具体的例子里进行语义分析,确定其是否反映中国人的中庸思想与委婉意识。进而采取归纳法将该类词语的结构特点及用法归纳成若干原则。最后对学习者使用该类词语所犯的偏误进行分析并提出有关教学建议。 本论文所举的例子都是来自中国各界人士所编写的教材与文学作品。因此,所研究的词的用法保证有准确性。 本论文除了前言,结语,参考书目以外一共分为三章: 第一章:现代汉语里反映中庸思想及委婉意识的词语概说 第二章:现代汉语里反映中庸思想及委婉意识的词语研究 第三章:现代汉语里反映中庸思想及委婉意识词语的研究结果在对越汉语教学的应用

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY