Vận dụng chuẩn mực kế toán để hoàn thiện phương pháp kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Cơ khí Z79

Trong những năm qua sự chuy ển m ình của n ền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc v à toàn diện. Cục di ện về kinh tế đã thay đổi h ẳn cùng với đó l à cơ ch ế quản lý kinh tế tài chính đổi m ới cả về chi ều rộng và chiều sâu tác động rất l ớn đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xu ất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay g ắt v à ch ịu sự tác động của các quy lu ật kinh tế như : quy lu ật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy lu ật gi á trị . Do đó để đứng vững, tồn tại v à phát tri ển được thì hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghi ệp phải mang l ại hi ệu quả tức l à đem l ại lợi nhuận.Vì vậy các thông tin cần được cung cấp một cách chính xác kị p thời và toàn diện về tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết qu ả kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tư ti ền vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh, l àm cơ sở để đề ra các chủ trương, chính sách v à giải ph áp quản lý thí ch hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Bất k ỳ nền sản xuất nào, kể cả nền sản xuất hiện đại đều có đặc trưng chung là sự tác động của con người vào các yếu tố lực lượng tự nhiên nhằm thoả mãn những nhu cầu nào đó. V ì vậy sản xuất luôn là sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản: lao động của con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Con người có sức lao động sử dụng tư liệu lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất (hay còn gọi là sản phẩm). Như vậy nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm, là nhân tố quan trọng tác động đến chất lượng sản phẩm cũng như giá thành của sản phẩ m. Đặc biệt trong các doanh nghiệp sản xuất chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy tăng cường công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY