Việc dạy & học môn GDCD ở trường THCS Tứ Dân nói chung, bộ môn GDCD khối lớp 7

<p> Trong nghị quyết Đaị Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996) của Đảng có 8 định hướng chiến lược thì định hướng thứ nhất của Đảng chỉ rõ: “ Chăm lo phát triển nguồn lực con người và thực hiện công bằng xã hội là vấn đề quan tâm hàng đầu “. Đảng đặt con người – nguồn lực người là nhân tố quyết định sự phát triển xã hội, là tiềm năng nội lực của chính dân tộc Việt nam . Nguồn lực không phải chỉ đơn thuần về số lượng mà phải là chất lượng người. Đảng ta coi nhân tố con người là chủ thể của mọi sự sáng tạo là động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, đó là vấn đề then chốt cốt lõi nhất được thể hiện trong các văn kiện, nghị quyết và được cụ thể hoá trong các chính sách, được thể chế hoá trong hệ thống pháp luật Nhà nước. Ngay trong định hướng phát triển chiến lược GD & ĐT của thời kỳ CNH-HĐH đất nước Nghị quyết TW2/Khoá VIII của Đảng ta nhấn mạnh: “ Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của GD & ĐT là xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; Phát huy tiềm năng trí tuệ của dân tộc và con người Việt nam; Có ý thức cộng đồng và phát triển tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng taọ, kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ là người kế thừa xây dựng CNXH “vừa hồng-vừa chuyên”. Có thể nói đó là tiêu chí, là đặc trưng, là mẫu hình của chất lượng người Việt nam trong thời đại mới, thời đại của nền văn minh trí tuệ. Đảng giao nhiệm vụ cho giáo dục phải “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc, lý tưởng XHCN, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, hun đúc tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp,. phải phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng và đạo đức sư phạm”. Bước sang thế kỷ XXI, Đảng ta còn đặt ra nhiệm vụ cụ thể để: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục” như sau: “Trước hết nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng-chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống cho người học”, đồng thời phải “Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá”. Như vậy, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta về giáo dục vẫn là chăm lo và bồi dưỡng nhân tố con người, quan điểm đó xuất phát từ lý luận của CN Mác-Lênin đặt con người ở vị trí trung tâm, con người là chủ thể của mọi sáng tạo. Chính vì thế, hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta đều nhằm mục đích vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng ai và cơ quan nào trực tiếp đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao nguồn lực người-chất lượng người làm giàu tiềm năng vô tận cho đất nước? Đó chính là nghành GD & ĐT. Vậy Nhà nước mà trực tiếp là Bộ GD & ĐT đã có những chủ trương, chính sách và chỉ thị gì để nâng cao nguồn lực người-chất lượng người mà cụ thể là chất lượng giáo dục (dạy và học) ? </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY